Informacje dla autorów

W najnowszym numerze

Listopadowe "Przedszkolne ABC"

Reklama

Do pobrania

Zapraszamy do pobrania bezpłatnych
materiałów w wersji PDF.

WEJŚCIE

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera!
W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

WYŚLIJ


Informacje dla autorów

Zapraszamy nauczycieli, wykładowców, studentów i rodziców, którzy chcą podzielić się swoimi pomysłami oraz bogatym doświadczeniem i dorobkiem zawodowym do współpracy z naszym czasopismem. Wasze artykuły, dopasowane do profilu pisma oraz wymagań edytorskich mogą stać się dla innych źródłem wiedzy i inspiracji.

Jak przygotować publikację?

Materiały przysyłane z propozycją druku w czasopiśmie "Przedszkolne ABC" nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, ani jednocześnie proponowane do publikacji innemu wydawcy. 

Przygotowanie materiałów musi być zgodne z następującymi wskazówkami:

  • Czasopismo publikuje wyłącznie oryginalne prace, do których autor posiada prawa autorskie. W przypadku zdjęć dołączonych do publikacji autor musi posiadać zgodę osób na nich przedstawionych, np. rodziców lub prawnych opiekunów dzieci.
  • Materiały do druku prosimy przysyłać na adres e-mail redakcja@przedszkolneabc.pl Objętość artykułu nie może przekraczać 6 stron wydruku. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman 12, z zachowaniem interlinii 1,5. Materiały ilustracyjne (rysunki, schematy, fotografie, wykresy) prosimy przesyłać w oddzielnych plikach (format np.: .jpg, .gif., .tiff, .bmp). Rozdzielczość rysunków min. 300 dpi
  • Autorzy są proszeni o podanie imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numerów telefonów kontaktowych, e-maila, stopni i tytułów naukowych oraz nazwy instytucji zatrudniającej. Dane osobowe są przetwarzane w redakcji wyłącznie do celów związanych z publikacją materiału autorskiego.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia do opracowań autorskich niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych, stylistycznych i gramatycznych w celu dostosowania artykułu do norm przyjętych w naszym czasopiśmie. Zmiany i uzupełnienia merytoryczne będą dokonywane w uzgodnieniu z autorem (tekst po zmianach przesyłany jest do autoryzacji).
  • Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji objętych zastrzeżeniem odpowiedzialny jest autor.
  • Pozycje bibliograficzne cytowane w tekście powinny być sporządzone według tego samego wzorca. W tekście i w przypisach podajemy nazwisko autora(ów) i rok wydania, jak np. (Nowak i Kowalski, 1995). Jeżeli autorów jest więcej niż 4 podajemy jedynie pierwsze nazwisko dopisując „i in.”. W literaturze poszczególne pozycje umieszczone w porządku alfabetycznym, powinny obejmować nazwisko, inicjały imion, rok, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer tomu, numery stron.
  • Cytaty ze źródeł i literatury przedmiotu podajemy w cudzysłowie. Tytuły utworów literackich, muzycznych, dramatycznych,obrazów wyróżniamy kursywą. Nazwy ustaw podajemy bez cudzysłowu. Tytuły wystaw, konferencji, sesji naukowych, konkursów podajemy w cudzysłowie. Słowa i wyrażenia obcojęzyczne użyte w tekście polskim zapisujemy kursywą.
  • Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Informacja o przyjęciu tekstu do druku wysyłana jest pocztą elektroniczną do autora w terminie miesiąca od daty przysłania zgłoszenia.

Adres do korespondencji:

Redakcja czasopisma „Przedszkolne ABC”

ul. Maklakiewicza 13/6

02-642 Warszawa

Telefon (mobile): 794 994 190

E-mail redakcja@przedszkolneabc.pl

Zapraszamy do współpracy!

Dziękujemy wszystkim osobom, które zdecydują się podzielić na naszych łamach swoimi pomysłami oraz bogatym doświadczeniem i dorobkiem zawodowym. Zależy nam na bliskiej współpracy ze środowiskiem zarówno teoretyków, jak i praktyków wychowania małego dziecka oraz wydawców książek i materiałów edukacyjnych.

Zapraszamy do kontaktu z nami w sprawie recenzji, patronatów medialnych i reklam.

[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.